Zásady používania súborov cookie

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť PEARS HEALTH CYBER EUROPE, s.r.o., so sídlom Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 14058987, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 359748 (ďalej len „spoločnosť“). Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o používaní súborov cookies na webovej stránke a splniť informačnú povinnosť v súvislosti so spracovaním osobných údajov a splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o elektronických komunikáciách.

Čo sú to súbory cookie?

Technológiu súborov cookie používame na zlepšenie používateľského zážitku návštevníkov a používateľov našej webovej lokality a na vykonávanie ďalších úloh. Súbory cookie sú miniatúrne súbory, ktoré prehliadač umiestni do vášho počítača pri prístupe na webovú lokalitu, ktorá túto technológiu používa. Súbory cookie okrem iného umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky rozlíšiť vás od ostatných návštevníkov a používateľov svojej webovej stránky.

Súbory cookie sa môžu používať najmä na tieto účely:

  • ukladanie údajov o voľbách (alebo výberoch) návštevníkov a používateľov webovej stránky, ako je výber jazyka alebo regiónu atď. („funkčné súbory cookie“),
  • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a používatelia webových stránok používajú tieto stránky, napríklad ktoré webové stránky navštevujú najčastejšie. Tieto súbory cookie sa používajú najmä na zlepšenie funkčnosti a funkčnosti budúcich verzií webovej stránky („analytické súbory cookie“),
  • reklamné a marketingové účely; tieto súbory cookie sa používajú predovšetkým na zabezpečenie personalizovaného (alebo prispôsobeného) prístupu k reklame a marketingu, pričom sa používajú predovšetkým na zobrazovanie relevantnej reklamy („marketingové súbory cookie“).

Na webovej stránke sa používajú tieto súbory cookie:

[cookie_audit columns=“cookie,type,duration,description“ style=“simple“]

Odstránenie a kontrola používania súborov cookie v zariadení používateľa

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, môžete ich zablokovať príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t. j. nastaviť svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval alebo zakázal/nepovolil používanie technológie súborov cookie).V tejto súvislosti by sme vás však chceli upozorniť, že zablokovaním technológie cookies môžete (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (alebo znemožniť) prístup na určité webové stránky a/alebo funkčnosť týchto webových stránok a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (alebo znemožniť) určité funkcie, ktoré štandardne poskytujú.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa súborov cookie, kontaktujte nás na adrese: dpo@pearshealthcyber.com.