Clock

Kdy začít s alergenovou imunoterapií?

Pacienti s alergií na pyly zahajují léčbu před pylovou sezónou. Pacienti s alergií na roztoče, domácí zvířata nebo plísně mohou začít s léčbou kdykoli během roku. S léčbou mohou začít i děti od 5 let věku. V těhotenství se alergenová imunoterapie nezahajuje.

Jak funguje alergenová imunoterapie

Včasné zahájení léčby

a pravidelnost užívání jsou klíčem k úspěchu

Mobilní aplikace AlergoStop

Důležité faktory při alergenové imunoterapii

Dodržujte předepsané dávkování a nevynechávejte bezdůvodně dávku.

Včas si zajistěte u svého lékaře nový předpis, aby vám léky nedošly a nemuseli jste jejich užívání přerušit.

Lék užívejte pravidelně a po celou dobu určenou lékařem.

Pokud přece jen přerušíte léčbu, poraďte se se svým lékařem na dalším postupu, aby nedošlo ke ztrátě dosud získaných pozitivních účinků léčby.

Při alergenové imunoterapii se mohou vyskytnout nežádoucí účinky. Informujte se o možných rizicích léčby u svého alergologa.

Reference:
1. Pawankar R, et al. (Eds). WAO White Book on Allergy 2013 Update. Available at: http://www.worldallergy.org/definingthespecialty/white_book.php. Last accessed 24 January 2019

CZ-GEN-EDU-0121-exp0122